Polityka Prywatności

Informacje dotyczące formalnych i prawnych aspektów korzystania z tego serwisu WWW.

 

Powierzone dane są ściśle chronione. Szczególnie dbam o to, żeby dane osobowe, kontaktowe i inne dane personalne nie zostały udostępnione osobom trzecim. Wszelkie wprowadzone informacje są tylko na wyłączność Lusty.pl.
Dane udostępniane do usługi E-Stylista (w tym formularz i zdjęcia) są przechowywane do sześciu miesięcy od daty ich otrzymania. Następnie są kasowane i czyszczone specjalnym programem do zerowania danych.

Rozmowy ze stylistką, są traktowane jako poufne i dane na temat klientów nie są ujawniane i przekazywane osobom trzecim. Tak samo traktowane są wszelkie spotkania.
Dbam o komfort osób zamawiających usługę, wobec czego fotografie i video zarejestrowane na spotkaniach ze stylistką nie są używane w celach reklamowych i innych komercyjnych bez pisemnej zgody na użycie wizerunku. Mówiąc wprost: bez formalnej zgody nie są robione zdjęcia; fotografie nie są publikowane na facebooku, instagramie, blogu itp.

W ten sposób staram się zapewnić możliwie najwyższą jakość usługi, w tym zabezpieczanie wszelkich praw wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) i praw do wizerunku wynikających z art. 81 ustawy o prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631).

 

Znaki firmowe, nazwy handlowe i wizerunki produktów zostały wykorzystane jedynie w celach informacyjnych.
Prawa do materiałów i treści zawartych w serwisie, należą do Aleksandry Lubczańskiej. Autorskie prawa do niektórych zdjęć mogą należeć do podmiotów trzecich. Zakres niniejszej publikacji nie narusza tych praw.